Ankeriaan suojelutoiminnan tehostaminen kaupallisen kalastuksen avulla -hanke

Päijänne-Leader

Ankeriaan suojelutoiminnan tehostaminen kaupallisen kalastuksen avulla

Uhanalaisen ankeriaan kanta on riippuvainen istutuksista. Vesijärven ankeriaskanta on istutusten ansiosta nykyisin hyvä. Vesijärvestä vaellukselle lähteviä ankeriaita on vuodesta 2014 pyydetty Vääksynjoen ankeriasarkulla. Arkkuun kerätyt ankeriaat siirretään maanteitse Kymijoen suulle Suomenlahteen. Vääksyn kanavassa tehdyissä kaikuluotaustutkimuksissa on havaittu, että suuri osa ankeriaista ohittaa arkun ja kulkee kanavan kautta kohti vaellusta. Kanavan kautta kulkevat kalat silpoutuvat hyvin todennäköisesti voimalaitosten turbiineissa matkallaan merta kohti.

Tässä hankkeessa kokeillaan toimintamallia, jossa hyödynnetään Vesijärvellä toimivien kaupallisten kalastajien työtä vaelluskypsien ankeriaiden pyynnissä. Tehokas rysäpyynti mahdollistaa tehokkaamman kalojen siirron kuljetusta varten, samalla on mahdollista toteuttaa merkintä- ym. tutkimuksia aiempaa suuremmalla yksilömäärällä.

Hankkeessa testataan suojelutoimintaa ja kaupallista kalastusta yhdistävän toimintamallin soveltuvuutta ankeriaiden kokoamiseen, kuljetukseen sekä tutkimusaineiston keruuseen. Kalastajat saavat siirtoa varten toimittamistaan kutukypsistä ankeriaista korvauksen. Samalla turvataan ankeriasyksilöiden pääsy kutuvaellukselle. Mikäli metodi toimii, on siitä tarkoitus tehdä pidempiaikainen toimintamalli, jolle haetaan erillinen rahoitus tarkoitukseen sopivista rahoituslähteistä.

Hankkeen tavoitteena on

  • Edistää ankeriaan lajinsuojelua
  • Luoda ja testata uutta toimintamallia
  • Kasvattaa mereen siirrettävien ja merkittävien ankeriaiden määrää
  • Kehittää seurantamenetelmiä ja nostaa tutkimusyksilöiden määrää
  • Kehittää yhteistyötä kaupallisten kalastajien ja Luonnonvarakeskuksen välillä
Päijänne-Leader
Päijänne-Leader

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 34 250 €. Hankkeen hakijana toimii Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja se on saanut rahoitusta EMKVR-rahastosta Sisä-Suomen Kalaleaderin kautta. Hankkeen omarahoitukseen osallistuu Luonnonvarakeskus omana työnään

Hankkeen nimi: Ankeriaan suojelutoiminnan tehostaminen kaupallisen kalastuksen avulla

Hankeaika: 8.6.2022-31.12.2024.

Yhteystiedot:

www.vesijarvi.fi/hankkeet/ankeriaan-suojelutoiminnan-tehostaminen-kaupallisen-kalastuksen-avulla-ankerias-i/

Anna Hakala
p. 040-551 6466
anna.hakala@vesijarvi.fi

Päijänne-Leader