Asikkalan seudun kalatalouden liiketoimintaedellytykset -esiselvityshanke

Päijänne-Leader

Lähikalasta lisää elinkeinoa Asikkalaan? Valmisteluhanke tuottaa tietoa kalatalouteen liittyvistä liiketoimintaedellytyksistä mahdollisten tulevien investointien käyttöön.

Sisä-Suomen Kalaleader on myöntänyt Asikkalan kunnalle Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston paikallisen kehittämisen tukea kalatalouden liiketoimintaedellytysten valmisteluhankkeelle.

Hankkeen päätavoitteena on saada riittävästi tietoa mahdollisen laitosinvestoinnin toteutuksen tueksi ja näin lisätä raaka-aineen saantia sekä vahvistaa kalastajien elinkeinoa, työllisyyttä ja matkailua.

Liiketoimintaselvityksellä lisää yhteistyötä

Tavoitteena on luoda kestäviä kumppanuuksia ja vahvistaa yhteistyötä kalatalouden toimijoiden kesken. Liiketoimintaselvityksessä arvioidaan kalatalouden kehittämisen vaikutuksia paikalliseen talouteen ja uusien työpaikkojen määrään. Tämä selvitys sisältää markkinoiden ja kysynnän analysoinnin, liiketoimintakonseptien selvittämisen sekä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistamisen.

Hankkeen avulla haluamme lisätä yhteistyötä ja tukea kalastajien liiketoimintaa sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti matkailun yrityksille ja yrittäjille, painottaa Rinna Ikola-Norrbacka.

Mahdollinen investointi kalankäsittelylaitokseen

Hankkeessa selvitetään mahdollisen kalankäsittelylaitoksen sijainti ja logistiikka sekä tehdään alustavat suunnitelmat laitoksesta ja selvitykset kalan käsittelyyn liittyvistä laitteista. Tarkasteluun tulee myös kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät ja määräykset kuten hygieniastandardit ja ympäristövaatimukset.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kalatalouden asiantuntijan, kalastajien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta saamme riittävät tiedot päätöksentekoon ja voimme edistää tätä tärkeää elinkeinoa tulevaisuudessa, Kirsi Vuollet kertoo.

Asikkalassa uskotaan, että tämä valmisteluhanke tuottaa merkittävää lisätietoa ja hyötyä alueellemme.

 

P�ij�nne-Leader

Ajankohtaista hankkeessa

P�ij�nne-Leader

Hankkeen nimi:
Asikkalan seudun kalatalouden liiketoimintaedellytykset

Hankeaika:
21.8.2023 – 31.8.2024

Hankkeen yhteystiedot:
Kirsi Vuollet
+358 44 778 0966
kirsi.vuollet@asikkala.fi

Janne Niemimäki
+358 744 0396
janne.niemimaki@paijanne-leader.fi

Päijänne-Leader