Esiselvitys kalankasvatuksen aloittamiseksi kiertovesilaitoksessa Päijät-Hämeessä

Päijänne-Leader

Esiselvitys kalankasvatuksen aloittamiseksi kiertovesilaitoksessa Päijät-Hämeessä

Hankkeen tavoitteena oli tehdä esiselvitys kiertovesikasvatusliiketoiminnan aloittamiseksi Päijät-Hämeessä. Esiselvityksen avulla kartoitettiin em. liiketoiminnan potentiaali alueella, kysyntä ja markkinat Suomessa ja kansainvälisesti sekä potentiaalisimmat laitossijaintipaikat. Hankkeessa laadittiin alustavat investointi- ja rahoitussuunnitelmat kiertovesikalankasvatuslaitokselle kannattavuus- ja kassavirtalaskelmineen. Selvityksen pohjalta luotiin ehdotus liiketoiminnan kehittämishankkeeksi useamman yrityksen konsortiona sekä selvitettiin kalanjalostajien, kalatukkujen ja muiden jälleen myyjien, ravintoloiden ym. alan toimijoiden kiinnostus alueella kiertovesikasvatetun kalan hyödyntämiseksi. Selvityksessä kartoitettiin myös potentiaalisia sijoittajia ja muita rahoittajia.

Hanke toimi yhteistyössä Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksen levänkasvatushankkeen kanssa, jossa tutkittiin levien soveltuvuutta kiertovesikalankasvatuslaitoksen poistovesien puhdistukseen. Hanke toteutti Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategista painopistettä Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen.

Hankkeen toteuttaja: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Hankeaika: 17.8.2017-31.7.2019

Loppuraportti: Esiselvitys kalankasvatuksen aloittamiseksi kiertovesilaitoksessa Päijät-Hämeessä