Päijänne-Leader

Hankkeet 2014-2020

P�ij�nne-Leader

Täältä löydät Sisä-Suomen Kalaleaderin EMKR 2014-2020 -ohjelmakaudella rahoitetut hankkeet

Päijänne-Leader

Mestari-kisälli -esiselvityshanke

Päijänne-Leader

Mestari-kisälli -hanke

Päijänne-Leader

Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa

Päijänne-Leader

Selvitys Sisä-Suomen kalaraaka-ainevirroista viennin näkökulmasta

Päijänne-Leader

Indoor aquaponics development - Aquaponisen vesiviljelyn jatkohanke

Päijänne-Leader

Esiselvitys kalankasvatuksen aloittamiseksi kiertovesilaitoksessa Päijät-Hämeessä

Päijänne-Leader

Indoor aquaponics Farm Planning – Vesiviljelyn esiselvitys

Päijänne-Leader

Kierrenuotan kehittämishanke

Päijänne-Leader

Järvikala markkinoille – esiselvityshanke

Päijänne-Leader

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien aktivoimis- ja verkostoitumishanke

Päijänne-Leader

Täpläravun ja vajaastihyödynnettyjen kalojen menekinedistäminen

Päijänne-Leader

Kalastus- ja elämyspalveluiden yritysryhmähankkeen esiselvitys

Päijänne-Leader

Villin kalan käytön edistämishanke

Päijänne-Leader

Järvikalat osaksi kotitalouden perusopetusta Päijät-Hämeessä

Päijänne-Leader

Kalastajien ja vesialueenomistajien yhteistyön kehittäminen Sisä-Suomessa

Päijänne-Leader

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

Päijänne-Leader

Pieliseen laskevien virtavesien toimenpideselvitys

Päijänne-Leader

Täpläravun ja vajaastihyödynnettyjen kalojen menekinedistäminen muksusta mummoon

Päijänne-Leader

Kalastuksen ja kalanjalostuksen protopaja

Päijänne-Leader

Sisä-Suomen matkailukalastuksen nykytila ja tulevaisuuden edellytykset

Päijänne-Leader

Täplärapukulttuurin ja rapujen hyödyntämisen edistäminen Päijät-Hämeessä