Indoor aquaponics development - Aquaponisen vesiviljelyn jatkohanke

Päijänne-Leader

Indoor aquaponics development - Aquaponisen vesiviljelyn jatkohanke

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuoden 2018 aikana esiselvityshanke kyseisestä aiheesta, jossa menetelmää on testattu laboratoriossa hyvin pienessä mittakaavassa. Tavoitteena oli selvittää menetelmän mahdollisuuksista kannattavaan liiketoimintaan maaseudulla. Hankkeessa testattiin teknisiä ratkaisuja, sopivia kasvi- ja kalalajeja sekä erilaisia kalanrehuja. Samalla hankittiin lisää tietoa aihepiiristä. Tulokset esiselvitys hankkeessa ovat olleet kannustavia. Indoor aquaponics development -hankkeessa tarkoituksena oli tuoda laboratoriossa hyväksi havaittu menetelmä hieman suuremman mittakaavan kokeiluun, joka tulee olemaan noin 10 % kaupallisesta mittakaavasta. Samalla menetelmää oli tarkoitus kehittää jatkuvasti sekä kokeilla uusia lajikkeita, jotta päästäisiin tuotoksen, laatutekijöiden sekä taloudellisen kannattavuuden osalta mahdollisimman hyviin lukemiin. Myös ravinnepäästöjen ja erityisesti niiden vähentämisen seuranta tulee olemaan keskeinen tekijä.

Kokonaisuudessaan kolmivuotisessa hankkeessa tähdättiin kannattavan, ympäristöystävällisen ja innovatiivisen liiketoimintamallin luomiseen maaseudulle, jossa esimerkiksi vanhoja maatalousrakennuksia voitaisiin valjastaa uuteen liiketoimintakäyttöön. Hanke toteutti Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategista painopistettä “Osaamisen ja innovaatioiden kehittäminen”.

Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hankeaika: 23.11.2018 – 30.11.2021

Loppuraportti: Indoor aquaponics development