Järvikala markkinoille – esiselvityshanke

Päijänne-Leader

Järvikala markkinoille – esiselvityshanke

Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys laajamittaisemman järvikalastuksen edellytyksistä ja kehittämistarpeista sekä tunnistaa keskeiset sidosryhmät ja reunaehdot kalaraaka-aineen tehokkaammasta hyödynnettävyydestä Keski-Suomessa. Tarkoitus on myös luoda edellytykset pilottihankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää ja testata tekniikoita ja toimintatapoja tuoreen kalan tuotantoon. Pitkän aikavälin tavoitteena on osaltaan edistää keskisuomalaisen kalaraaka-aineen saatavuutta, kannattavuutta sekä aktivoida lisää kalastajia kaupalliseen toimintaan.

Hankkeessa selvitetään olemassa olevat toimijat ja verkostot sekä kustannustehokkaaseen tuotantoon tarvittavat logistiikkaketjut ja muu kalataloutta tukeva infrastruktuuri. Hankkeessa selvitetään kalatuotteiden logistiikalle tehokasta toimintamallia, jolla vähennetään kuljetuskustannuksia, varmistetaan raaka-aineiden nykyistä tasaisempi saanti ja parannetaan tuotteiden laatua. Hanke toteuttaa Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategista painopistettä Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen.

Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hankeaika: 1.10.2017-30.6.2018
Loppuraportti: Järvikala markkinoille – esiselvityshanke