Kalaparlamentti 22.3.2023

19/06/2023

Kirjoittanut: Janne

Päijänne-Leader

Tämänkertainen Kalaparlamentti oli jo järjestyksessään neljäs. Tällä kertaa tilaisuus järjestettiin pelkästään etäyhteyksin. Keskustelun aiheita olivat mm. Keiteleen muikun EU:n nimisuojaus ja kalastajien tukiin liittyvät ajankohtaiset asiat.

Kalaparlamentin ensimmäisenä aiheena käsiteltiin Keiteleen muikulle mahdollisesti haettavaa EU:n maantieteellistä nimisuojaa. Marjo Särkkä Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutista alusti aihetta kertomalla hakuprosessista ja nimisuojan saamisen edellytyksistä. Marjo on mukana “Erityiseksi todettu”-hankkeessa, jonka tarkoituksena on helpottaa nimisuojan hakuprosessissa. Petri Manninen Ranuan Kalajalosteelta kertoi omista kokemuksista nimisuojan hakemisesta Simojärven muikulle. Hakuprosessi vaatii runsaasti selvitystyötä, jossa selvitetään muikun ja alueen erityispiirteitä, sekä sen tunnettuutta. Itse nimisuojan hakeminen tai sen käyttö ei kustanna mitään, mutta prosessissa saattaa kestää useamman vuoden. JAMK:n Leena Pölkki jakoi LINKIN Vänerlöjrom nimisuoja-hakemukseen, jota voisi hyödyntää tulevaa hakemusta tehdessä. Keiteleen muikun osalta tätä selvitystä jatketaan paikallisten kalastajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Hakuprosessissa avustaa Marjo Särkkä, yhdessä Leena Pölkin kanssa. Lisää aiheesta Kalaparlamentti-tallenteen alkuosassa. Tallenne on katsottavissa 20.7.2023 saakka.

Toisena päivän aiheena käsiteltiin ajankohtaisia EMKVR-tukiasioita Savon ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Tero Niemisen johdannolla. Tukihakemuksia on tullut tasaisesti ja ne on saatu pääosin käsiteltyä ja päätökset niistä annettua nopealla aikataululla. Hyrrä-järjestelmän kanssa on ollut hieman haasteita, mutta ongelmat on pyritään ratkaisemaan. MMM pyrkii avaamaan uusia hakuja lähiaikoina (mm. kalasatamien ja purkupaikkojen tukihakemukset). Tero vinkkasi EMKVR-tukia hakevien hyödyntämään valmiita hankesuunnitelmapohjia, hakemuksia tehdessä. Pohjat löytyvät TÄÄLTÄ. Niemisen esitys löytyy puolestaan TÄÄLTÄ.

Keskusteltiin myös muista EMKVR-tukiin liittyvistä asioista, kuten siitä miten aloittelevien kalastajien on vaikea hyödyntää tukia, jotka edellyttävät aluksen rekisteröintiä ja vähintään 60 päivän kalastushistoriaa edelliseltä kahdelta vuodelta aluksen osalta. Sisä-Suomen Kalaleaderin aktivaattori Janne Ruokolainen kehottikin aloittavia kalastajia heti rekisteröimään kalastusaluksensa, jotta mahdollisilta kielteisiltä tukipäätöksiltä tämän takia vältyttäisiin. Tallenteessa tarkemmin tukiasioista.

Näiden varsinaisten päivän aiheiden lisäksi keskusteltiin muista mielenkiintoa herättäneistä aiheista. Sisä-Suomen Kalaleaderin kalatalouskoordinaattori Janne Niemimäki esitteli Luonnonvarakeskuksen vuoden 2022 Kalatalouden toimialakatsauksen muutamaa mielenkiintoista tilastoa, joista käy ilmi kalatalouden kannattavuuden heikkeneminen vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

Kuvakaappaus Luonnonvarakeskuksen vuoden 2022 kalatalouden toimialakatsauksesta.

Keskusteltiin myös tulevista mielenkiintoisista tapahtumista, jotka saattavat kiinnostaa elinkeinokalatalouden toimijoita. Leena Pölkki kertoi kahdesta mielenkiintoisesta tapahtumasta: Lähiruokatreffit 3.4. sekä Pohjois-Karjalaan suuntautuvasta elintarvikejalostuksen uudet tuulet -retkestä 3.-4.5. Näistä ja muista ajankohtaisista mielenkiintoisista tapahtumista löytyy lisää tietoa Aito Maaseutu -sivustolta ja pellolta pöytään -Facebook-sivuilta. Kannattaa ottaa nämä sivustot seurantaan. Ruokolainen mainitsi myös, että tilaisuuksia ja opintomatkoja voidaan järjestää myös omasta aloitteesta, jos mielenkiintoisia aiheita tai vierailukohteita ehdotetaan.

Seuraava Kalaparlamentti järjestetään näillä näkymin 30.5. klo 13-15. Ajankohta saattaa vielä muuttua, jos touko-/kesäkuun vaihteessa on mielenkiintoinen tilaisuus tai tapahtuma, jonka yhteydessä Kalaparlamentti voidaan järjestää. Seuraavan Kalaparlamentin aiheita ja tapahtumapaikkaa saa ehdottaa Janneille: janne.ruokolainen@paijanne-leader.fi tai janne.niemimaki@paijanne-leader.fi.

Kiitoksia jälleen kaikille Kalaparlamenttiin osallistuneille!

Palaa ajankohtaisiin

Aiemmat

Kalaparlamentti 29.11.2023

07/11/2023

Kalaparlamentti 28.9.2023

22/08/2023

Kalaparlamentti 30.5.2023

08/05/2023

Kalaparlamentti 25.1.2023

19/06/2023

Kalaparlamentti 23.11.2022

19/06/2023