Kalaparlamentti 30.5.2023

08/05/2023

Kirjoittanut: Sanavarma

Päijänne-Leader

Tiistaina 30.5.2023 järjestettiin jo 5. Sisä-Suomen Kalaleaderin Kalaparlamentti. Tällä kertaa tilaisuus järjestettiin hybridimuotoisena; Jyväskylässä ja Teams:n välityksellä. Aiheet näyttivät kiinnostavan ja tilaisuuteen saatiin mukavasti aktiivisia osallistujia, niin paikan päälle kuin etäyhteyden päähän.

Kalaparlamentti-tallenne on katsottavissa TÄÄLTÄ 4 kuukauden ajan. Tässä kuitenkin muutamia poimintoja tämänkertaisesta tilaisuudesta:

  • Lähes koko ensimmäinen tunti käsiteltiin kalatalouden opintoja ja niiden tulevaisuuden näkymiä. Aihe herättikin runsaasti keskustelua ja kommentointia. Livian Antti Forsman kertoi heidän opintotarjonnastansa, Livialla on Suomen kolmesta kalatalouden opintoja järjestävästä oppilaitoksesta laajin tarjonta. Tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2024 opetus Paraisilta ollaan kuitenkin siirtämässä Tuorlan toimipisteeseen.
  • Koulutuskeskus Salpauksen Arto Immonen puolestaan kertoi heidän opiskelumahdollisuuksistansa Asikkalassa. Tällä hetkellä hakijoita kouluun on ollut jonkun verran enemmän kuin muutamana edellisvuonna. Vähäinen opiskelupaikkoihin hakeutuvien määrä on kuitenkin haaste jokaisella oppilaitoksella. Kalaparlamentissa todettiin, että koko elinkeinokalatalouden alan markkinointia ja tiedottamista tulisi parantaa, jotta alasta kiinnostuneet saataisiin hakemaan alan työ- ja opiskelupaikkoihin.
  • Kalaparlamentissa Kainuun ammattiopiston Viivi Sirkeinen kertoi oppilaitoksen suunnitelmista järjestää mahdollisesti tulevaisuudessa kalatalouden opintoja Kainuun alueella. Alueen elinkeinokalatalouden yritykset ovat olleet oppilaitokseen yhteyksissä, heillä on kova tarve saada osaavaa ja koulutettua työvoimaa. Hanke on vielä alkutekijöissään ja koulutuksen aloitusajankohtaa tai sitä, mitä opintoja oppilaitos mahdollisesti järjestää, ei ole vielä päätetty. Tavoitteena on kuitenkin järjestää opintoja mahdollisimman joustavasti, opetus tapahtuisi todennäköisesti pääosin alan yrityksissä monimuoto-opiskeluna.
  • Tilaisuudessa keskusteltiin myös kalatalouden korkeamman asteen koulutuksesta. Alan toimijat kaipaavat edelleen Iktyonomikoulutusta tai vastaavan tason koulutusta. Kalaparlamentin koulutusta käsittelevä osuus löytyy tallenteesta ajassa 4:00–48:00.
  • Kalaparlamentin toisella puoliskolla käytiin läpi Sisä-Suomen Kalaleaderin hankkeita. Koulutusosuuden jatkumona Janne Niemimäki Sisä-Suomen Kalaleaderistä esitteli ammattikalastuksen Mestari-Kisälli 2-hankkeen. Hankkeen tarkoituksena rekrytoida ja kouluttaa uusia ammattikalastajia Sisä-Suomen Kalaleaderin toiminta-alueelle. Viime vuoden puolella päättyneen aiemman vastaavan hankkeen rohkaisevien tulosten pohjalta päätettiin jatkaa hyväksi todettua toimintamallia. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana 4 kisälliä, joista yksi on jo suorittanut kaikki harjoittelujaksonsa. Hankkeen aikana on tarkoitus ottaa mukaan yhteensä 10 mestari-kisälliparia. Hankeaika päättyy vuoden 2025 lopussa, joten vielä ehtii hyvin mukaan kisälliksi. Lisäksi Niemimäki kertoi hieman tulevasta Vesiviljelyn Mestari-Kisälli -hankkeesta, jolle haettu ESR+-rahoitusta. Hankkeen tarkoituksena saada lisää osaavaa työvoimaa vesiviljely-yrityksiin, joilla on kova tarve uusille osaajille. Jos hanke toteutuu hakemuksen mukaisesti, se alkaa syksyllä ja jatkuu siitä 3 vuotta eteenpäin. Lisää Mestari-Kisälli 2 -hankkeesta Niemimäen ESITYKSESSÄ sekä TÄÄLTÄ.
  • Anna Hakala Vesijärvisäätiöstä kertoi Kalaparlamentissa heidän ”Ankeriaan suojelutoiminnan tehostaminen kaupallisen kalastuksen avulla” -hankkeesta. Hankkeessa kokeillaan toimintamallia, jossa hyödynnetään Vesijärvellä toimivien kaupallisten kalastajien työtä vaelluskypsien ankeriaiden pyynnissä. Tehokas rysäpyynti mahdollistaa tehokkaamman kalojen siirron kuljetusta varten, samalla on mahdollista toteuttaa merkintä- ym. tutkimuksia aiempaa suuremmalla yksilömäärällä. Kalastajille maksetaan korvaus pyydetyistä yksilöistä. Kalastajat ovat pyytäneet hankkeen aikana jo 252 ankeriasta, jotka on siirretty rannikolle jatkamaan matkaansa Sargassomeren kutualueille. Pyyntiä jatketaan niin kauan kuin pyyntikorvauksia on jäljellä. Lisätietoja hankkeesta Anna Hakalan ESITYKSESSÄ sekä Vesijärvisäätiön SIVUILLA.
  • Satu Nokkonen Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista kertoi mielenkiintoisesta ”Järvikalat osaksi kotitalouden perusopetusta Päijät-Hämeessä” -hankkeesta. Hanke oli reilu puolen vuoden esiselvityshanke, jonka tarkoituksena oli selvittää minkälainen opetus tukisi parhaiden järvikalan käyttöä niin kotitalouksissa kuin koulujen kotitaloustunneilla. Hanke toteutettiin Padasjoen, Asikkalan ja Sysmän yläkouluissa, varsinaisena kohderyhmänä 7. luokkalaiset. Opetus koostui kolmesta eri oppimiskokonaisuudesta; lyhyestä etänä toteutetusta teoriaopetuksesta, kalankäsittelystä ja kalaruoanvalmistuksesta sekä kalastusretkestä. Hanke sai paljon positiivista palautetta sekä oppilailta että opettajilta. Hanke onkin saamassa todennäköisesti jatkoa ja sen toteutusalue on laajenemassa. Lisää hankkeesta Sadun ESITYKSESSÄ sekä Etelä-Suomen MKN:n SIVUILLA.
  • Janne Ruokolainen Sisä-Suomen Kalaleaderistä esitteli lyhyesti myös meneillään olevan ”Kalaraaka-aineen kartoitus Sisä-Suomessa”-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen 1- ja 2- luokan kalastajien nykyinen kalastusvolyymi ja kalastuspotentiaali, olemassa olevat kalasatamat sekä käsittelytilat ja muu raaka-aineen kokoamiseen tähtäävä infrastruktuuri. Syntyvän selvityksen pohjalta pystytään myöhemmässä vaiheessa laatimaan sekä paikallisia että alueellisia suunnitelmia ja suosituksia raaka-aineen saatavuuden parantamiseksi.
  • Varsinaisten aiheiden jälkeen, Kalaparlamenttiin osallistuneet Kalaleaderien aktivaattorit heidän hanketilanteesta. Alueilla on muutamia hankkeita käynnistynyt, useita eri hankeaihioita ja -ideoita on vireillä. Hankkeita onkin todennäköisesti eri alueilla käynnistymässä runsaasti tulevaisuudessa.

 

Kiitos kaikille Kalaparlamenttiin osallistuneille. Seuraavan tilaisuuden ajankohta ja aiheet ovat vielä auki, mutta todennäköisesti ajoittuu syksyn alkupuoleen. Käy vastaamassa Kalaparlamentin jatkot -kyselyyn. Vastausten avulla pyrimme kehittämään Kalaparlamentti-konseptia. Kyselyssä voit ehdottaa myös kiinnostavia aiheita tulevaan tilaisuuteen.

Palaa ajankohtaisiin

Aiemmat

Kalaparlamentti 29.11.2023

07/11/2023

Kalaparlamentti 28.9.2023

22/08/2023

Kalaparlamentti 22.3.2023

19/06/2023

Kalaparlamentti 25.1.2023

19/06/2023

Kalaparlamentti 23.11.2022

19/06/2023