Kalastajien ja vesialueenomistajien yhteistyön kehittäminen Sisä-Suomessa

Päijänne-Leader

Kalastajien ja vesialueenomistajien yhteistyön kehittäminen Sisä-Suomessa

Kotimaisen kalan edistämisohjelma velvoittaa viranomaisia ja kalatalousalan kehittäjiä pyrkimään siihen, että kotimaisen kalan käyttö kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee myös sisävesien potentiaali villikalan tuotannossa pystyä hyödyntämään nykyistä huomattavasti paremmin.

Viime aikoina uusia kalastajia on tullut vesille, mutta ongelmaksi on muodostunut lupa-alueiden saaminen uusille kalastajille. Myös pitkään toimineet kalastajat ovat raportoineet luvansaannin vaikeutuneen monilla alueilla. Pahimmillaan lupia ei myydä kaupallisille kalastajille ollenkaan, jos nämä eivät ole osakaskunnan osakkaita. Jossain lupien hinnat tai lupaehdot ovat kalastajien näkökulmasta kohtuuttomat.

Näiden haasteiden ja ongelmien pohjalta Kalastajien ja vesialueen omistajien yhteistyön kehittäminen Sisä- Suomessa -hanke sai alkunsa. Hankkeen ideana oli luoda hyvä keskusteluyhteys vesialueen omistajien, eli
lähinnä osakaskuntien, ja kaupallisten kalastajien välille.

Kalastajien ja vesialueenomistajien yhteistyön kehittäminen Sisä-Suomessa -hankkeessa kehitettiin kalastajien ja vesialueenomistajien yhteistyötä pohjoisessa Keski-Suomessa. Tavoitteena oli löytää keinoja, kuinka kalastuksesta saataisiin kannattavampaa sekä edistää kalastajien ja vesialueenomistajien välistä yhteistyötä.

Hankkeen toteuttaja: Witas Oy
Hankeaika: 1.2.- 20.9.2022
Loppuraportti: Kalastajien ja vesialueenomistajien yhteistyön kehittäminen Sisä-Suomessa -loppuraportti