Kalastuksen ja kalanjalostuksen protopaja

Päijänne-Leader

Kalastuksen ja kalanjalostuksen protopaja

Hankkeen tavoitteena oli laatia esiselvitys laajamittaisemman järvikalastuksen edellytyksistä ja kehittämistarpeista sekä tunnistaa keskeiset sidosryhmät ja reunaehdot kalaraaka-aineen tehokkaammasta hyödynnettävyydestä Keski-Suomessa. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa, testata, ja kehittää tekniikoita sekä toimintatapoja tuoreen kalan tuotantoon. Pitkän aikavälin tavoitteena on osaltaan edistää keskisuomalaisen kalaraaka-aineen saatavuutta, kannattavuutta sekä aktivoida lisää kalastajia kaupalliseen toimintaan.

Hankkeessa selvitettiin kustannustehokkaan tuotannon logistiikkaa ja kalataloutta tukevaa infrastruktuuria. Hankkeessa laitettiin alulle laitteiden ja logistiikan kehittäminen. Kehitystyön tuloksena syntyvällä toimintamallilla voidaan vaikuttaa kalaraaka-aineen tasaisempaan saatavuuteen ja sen parempaan laatuun. Lisäksi toimiva logistiikkaketju vaikuttaa suoraan kuljetuskustannuksiin ja kannattavuuteen.

Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hankeaika: 1.3.2019-31.12.2020
Loppuraportti: Kalastuksen ja kalanjalostuksen protopaja -loppuraportti