Kalastus- ja elämyspalveluiden yritysryhmähankkeen esiselvitys

Päijänne-Leader

Kalastus- ja elämyspalveluiden yritysryhmähankkeen esiselvitys

Kapeenkosken esiselvityshankkeessa muodostetaan yritysryhmä kehittämään, markkinoimaan ja toteuttamaan laadukkaita kalastusmatkailu- ja luontoelämyspalveluja Ääneseudulla. Hankkeen tavoitteena on varsinaisen yritysryhmähankkeen suunnittelu ja hankehakemuksen tekeminen elämys- ja kalastusmatkailun kehittämiseksi. Lisäksi yhteistyötä pyritään luomaan myös kaupallisen kalastuksen suuntaan.

Hanke toteuttaa Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategista painopistettä Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen.

Hankkeen toteuttaja: Kapeenkoski Oy

Hankeaika: 16.1.2017-31.3.2018

Loppuraportti: Kalastus- ja elämyspalveluiden yritysryhmähankkeen esiselvitys