Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

Päijänne-Leader

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoite on, että vuoteen 2035 mennessä kotimaisen kalan osuus koko Suomen kalankulutuksesta on 43 %. Uusia kalastajia tarvitaan lisää nykyisten kalastajien tullessa eläkeikään. Uusien kalastajien pääsyä alalle on helpotettava ja etsittävä heille uusia potentiaalisia vesialueita liiketoimintansa harjoittamiseen. Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden mukaisesti kalastuslupien saatavuutta tulee parantaa edistämällä toimivaa vuoropuhelua kaupallisten kalastajien ja vesialueiden omistajien välillä, mikä jatkossa edesauttaa yhteistyömallipilotointeja käyttö- ja hoitosuunnitelmia hyödyntäen.

Hankkeen tavoitteena oli sovittaa yhteen kaupallisten kalastajien ja vesialueiden omistajien intressejä kartoittamalla kestävän elinkeinokalatalouden edellytyksiä Kymenlaakson sisävesillä, Kouvolan ja litin kuntien alueella. Sisä-Suomen kalatalousryhmän päätöksellä työpaketeista rajattiin pois ravustuksen, matkailukalastuksen ja kalankasvatuksen edistäminen.

Hankkeen toimenpiteet keskittyivät nykytilan selvittämiseen, verkoston ja yhteistyömahdollisuuksien rakentamiseen alueen kalataloustoimijoiden kesken sekä yhteisten keskusteluiden perusteella syntyneiden toimenpidesuositusten antamiseen elinkeinokalatalouden jatkokehittämistä varten. Erityistavoitteena oli kalastuksen ekologisia ja muita vaikutuksia koskevan tutkitun tiedon välittäminen kohderyhmälle sekä kaupallisen kalastuksen hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen toimijoidenkesken.

Hankkeen toteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021
Loppuraportti: Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys -loppuraportti