Lähikalasta lisää elinkeinoa Asikkalaan

12/09/2023

Kirjoittanut: Janne

Päijänne-Leader

Sisä-Suomen Kalaleader on myöntänyt Asikkalan kunnalle Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston paikallisen kehittämisen tukea kalatalouden liiketoimintaedellytysten valmisteluhankkeelle.

Hankkeen päätavoitteena on saada riittävästi tietoa mahdollisen laitosinvestoinnin toteutuksen tueksi ja näin lisätä raaka-aineen saantia sekä vahvistaa kalastajien elinkeinoa, työllisyyttä ja matkailua.

Liiketoimintaselvityksellä lisää yhteistyötä

Tavoitteena on luoda kestäviä kumppanuuksia ja vahvistaa yhteistyötä kalatalouden toimijoiden kesken. Liiketoimintaselvityksessä arvioidaan kalatalouden kehittämisen vaikutuksia paikalliseen talouteen ja uusien työpaikkojen määrään. Tämä selvitys sisältää markkinoiden ja kysynnän analysoinnin, liiketoimintakonseptien selvittämisen sekä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistamisen.

Hankkeen avulla haluamme lisätä yhteistyötä ja tukea kalastajien liiketoimintaa sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti matkailun yrityksille ja yrittäjille, painottaa Rinna Ikola-Norrbacka.

Mahdollinen investointi kalankäsittelylaitokseen

Hankkeessa selvitetään mahdollisen kalankäsittelylaitoksen sijainti ja logistiikka sekä tehdään alustavat suunnitelmat laitoksesta ja selvitykset kalan käsittelyyn liittyvistä laitteista. Tarkasteluun tulee myös kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät ja määräykset kuten hygieniastandardit ja ympäristövaatimukset.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kalatalouden asiantuntijan, kalastajien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta saamme riittävät tiedot päätöksentekoon ja voimme edistää tätä tärkeää elinkeinoa tulevaisuudessa. Etsimmekin nyt kala- tai luonnonvara-alan asiantuntijaa, joka voisi olla avainhenkilönä tämän merkittävän selvityksen toteuttamisessa, Kirsi Vuollet vinkkaa.

Hankkeen toteutusaika on 21.08.2023 – 29.02.2024.

Lisätietoja hankkeesta:
Kirsi Vuollet
+358 44 778 0966
kirsi.vuollet@asikkala.fi

Palaa ajankohtaisiin

Aiemmat

Opintomatkalle 5-6.7.2024 Porin ammattikalastusmessuille?

23/05/2024

Sisä-Suomen Kalaleaderin opintomatkahanke käynnistyi!

22/05/2024

EU Korilla – tilaisuudessa kuultiin leader toiminnasta

13/05/2024

EU Korilla – Päijät-Hämeen vaikuttamis- ja verkostoitumispäivä 5.3.2024

25/04/2024

Kalatalousverkosto.fi on avattu

25/04/2024