LIKKA – Lisää kotimaista kalaa nuorten ja perheiden lautasille Päijät-Hämeessä

Päijänne-Leader

LIKKA – Lisää kotimaista kalaa nuorten ja perheiden lautasille Päijät-Hämeessä

Lisää kotimaista kalaa nuorten ja perheiden lautaselle Päijät-Hämeessä -hanke on suunnattu peruskoulun 7. luokan oppilaille ja sitä toteutetaan ensisijaisesti yhteistyössä koulujen kotitalouden opettajien kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, joka edistää yläkoulujen kotitalouden opetukseen sisältyvää kalan käyttöä ja kalatietoutta. Myös opettajien osaamisen tukeminen ja vahvistaminen lisää kalan käyttöä kotitalouden opetuksessa. Hankkeessa innostetaan koululaisia kalastamaan ja tehdään alueellista kalastustoimintaa ja paikallisia osakaskuntia tutuksi.

Tavoitteena on tuoda esiin myös kalatalousalan koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia nuorille sekä kala-aiheisen materiaalin lisääntymistä heidän seuraamillaan somealustoilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen alueella toimivien yläkoulujen kanssa, Lahden Kotitalousopettajat ry:n, Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen osakaskuntien sekä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

Hankkeen avulla halutaan lisätä nuorten kiinnostusta kotimaista kalaa, kalaruoan valmistamista ja kalastusta kohtaan. Kalatietoa jaetaan myös oppitunneille osallistuvien oppilaiden vanhemmille. Sosiaalinen media vaikuttaa merkittävästi nykynuorten elämään. Se tarjoaa heille kanavan viestiä, jakaa mielipiteitä, luoda verkostoja ja kuluttaa sisältöä. Nuoret hakevatkin tietoa pääsääntöisesti sosiaalisen median kautta. Hankkeessa toteutettavan kilpailun kautta toivotaan nuorten tuottamaa materiaalia sosiaaliseen mediaan myös tästä aiheesta.

P�ij�nne-Leader

HANKKEEN TIEDOT

Toiminta-alue: Päijät-Häme (Sysmä, Asikkala ja Padasjoki)

Projektipäällikkö: Satu Nokkonen

satu.nokkonen@maajakotitalousnaiset.fi

040 574 9337

Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN Ruoka ja Hämeen Kalatalouskeskus

Hankkeen kesto: 28.6.2023-31.10.2025

Päijänne-Leader