Mestari-kisälli 2 -hanke

Päijänne-Leader

Oletko kiinnostunut ammattikalastajan urasta? Haluatko olla kehittämässä suomalaista elinkeinokalataloutta? Hae mukaan mestari-kisälli 2 -hankkeeseen!

Hankkeen tarkoituksena on rekrytoida uusia ammattikalastajia Sisä-Suomen kalaleaderin alueelle. Hankkeessa kisälli työskentelee mestarin opissa yhteensä kuusi kuukautta kalenterivuoden aikana. Tarkoitus on, että kisälli perehtyy jokaisen eri kalastussesongin työvaiheeseen. Sekä mestari että kisälli saavat korvauksen lähityöskentelyyn käytetystä ajasta. Kisälleille tarjotaan mahdollisuus osallistua hankkeen puitteissa kaupalliselle kalastajalle oleellisiin koulutuksiin.

 

Elinkeinokalatalouden tulevaisuudennäkymät tulonlähteenä ovat varsin hyvät. Huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kannalta on elintärkeää, että Suomessa varmistetaan kotimaisen kalatalouden tulevaisuus myös alkutuotannossa. Lisää ammattikalastajia tarvitaan myös, jotta voidaan vastata kasvavan lähiruoan ja paikallisen kalan kysyntään. Sisä-Suomen kalaleaderin toiminta-alueella ammattitaitoisille kalastajille olisi suuri kysyntä etenkin Keski-Suomen pohjoisosissa.

Sisä-Suomen Kalaleaderin (silloisen kalatalousryhmän) mestari-kisälli -hankkeen (1.6.2019-31.8.2022) hyvien kokemusten perusteella päätettiin hyväksi todettua mallia jatkaa uudella mestari-kisälli 2-hankkeella. Aiemmassa hankkeessa mukana oli yhteensä 10 kisälliä, joista 9 on suorittanut hankkeen loppuun asti. Mukana olleista kisälleistä 6 on työllistynyt kalatalouden pariin Sisä-Suomen Kalaleaderin alueelle, osa perusti oman kalastusyrityksen, toiset jatkoivat töitä kalastajan apuna. Toimialan jatkuvuuden kannalta on tärkeää saada uusia nuorempia tekijöitä alkutuotannon pariin. Aiemman mestari-kisälli -hankkeen myötä toimijat verkostoituivat ja loivat kontakteja keskenään, joka parantaa toimialan mahdollisuuksia toimia taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Päijänne-Leader
Päijänne-Leader

Hankkeen tarkoituksena on rekrytoida uusia ammattikalastajia Sisä-Suomen Kalaleaderin alueelle. Hankkeessa kisälli työskentelee mestarin opissa yhteensä kuusi kuukautta kalenterivuoden aikana. Tarkoitus on, että kisälli perehtyy jokaisen eri kalastussesongin työvaiheeseen. Sekä mestari että kisälli saavat korvauksen lähityöskentelyyn käytetystä ajasta. Mestareina toimiville ammattikalastajille palkkio maksetaan työkorvauksena, kisälleillä on mahdollisuus hakea apurahaa (500 €/jakso, yhteensä 6 jaksoa hankkeen aikana). Kisälleille tarjotaan mahdollisuus osallistua hankkeen puitteissa kaupalliselle kalastajalle oleellisiin koulutuksiin. Kisällit voivat suorittaa koulutuskeskus Salpauksessa kalatalouden tutkinnon tai tutkinnonosia.

Hankkeessa mukana olevat kisällit otetaan mukaan kalastajien yhteisiin ammattikalastajien ja kalatalouden toimijoiden verkostoihin ja tapaamisiin, joita on kehitetty kalaleaderin edellisen ohjelmakauden hankkeissa. Lisäksi pyritään kehittämään erillistä uusien kalastajien verkostoa. Näiden yhteisten tapaamisten ja verkostojen avulla kisällien ja ammattikalastajien työssä jaksaminen sekä alalla viihtyminen paranevat ja toimijat voivat vaihtaa kuulumisia ja uusia ajatuksia liittyen kalastukseen ja kalatalouteen.

Projektissa mukana oleva kisälli voi toimia hankkeessa mm. koulutuskeskus Salpauksen kalatalouden opiskelijana, kalastajan työntekijänä, TE-toimiston työkokeilun piirissä tai yrittäjänä. Kisälliksi voi lähtökohtaisesti hakeutua kuka tahansa ammattikalastuksesta kiinnostunut henkilö, jolla on motivaatiota kehittyä tulevaisuudessa kaupalliseksi kalastajaksi. Sisä-Suomen Kalaleaderin ja Mestari-Kisälli 2 -hankkeen toiminta-alue kattaa Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnat sekä Kouvolan, Pertunmaan ja Kuhmoisten kunnat.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastolta, Suomen valtiolta sekä alueen kunnilta.

Päijänne-Leader

HAE MUKAAN KISÄLLIKSI TAI MESTARIKSI

  Jos olet kiinnostunut hakemaan hankkeen kisälliksi tai mestariksi, voit olla yhteydessä hankkeen koordinaattoriin Janne Niemimäkeen (janne.niemimaki@paijanne-leader.fi, 044 744 0396) tai täytä tämä lomake

  Olen kiinnostunut hakemaan mukaan hankkeeseen ja minuun voi olla yhteyksissä.

  P�ij�nne-Leader

  Hankkeen tiedot

  Facebook

  Instagram

  TikTok

  Hankkeen nimi: Mestari-Kisälli 2 -hanke
  Hankeaika: 16.6.2022-31.12.2025

  Mestari-kisälli 2-hankkeen yhteystiedot:
  Janne Niemimäki, kalatalouskoordinaattori
  0447440396
  janne.niemimaki(at)paijanne-leader.fi

  Päijänne-Leader