Mestari-kisälli -hanke

Päijänne-Leader

Mestari-kisälli -hanke

Suomalaiset syövät jatkuvasti enemmän kalaa, mutta kotimaisen kalan tarjonta ei vastaa kysyntää. Lisäksi kalastajien ammattikunta ikääntyy kovaa vauhtia, joten uusista kaupallisista kalastajista on suorastaan pula. Suoraan koulun penkiltä kalastajaksi hyppääminen on hankalaa, sillä alan salat oppii parhaiten konkarin mukana liikkumalla.

Mestari-kisälli -hankkeessa saatettiin yhteen alasta kiinnostuneet kisällit ja alalla työskentelevät mestarit, ja mahdollistettiin kalastajan oppien siirtäminen kisällille käytännön työtä tekemällä.

Hankkeeseen osallistuvat kisällit työskentelivät kaupallisen kalastajan työparina yhteensä kuuden kuukauden ajan. Työparit sijoittivat työjaksot siten, että kisällit pääsivät tutustumaan kaikkiin kalastussesonkeihin. Sekä kisällit että mestarit saivat korvauksen kultakin työskentelyjaksolta.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa, jonka ansiosta kisällit saivat halutessaan suorittaa kalatalouden perustutkintoon kuuluvan tutkinnon osan ”Ammattikalastajana toimiminen” sisältäen mm. hygieniapassin, vuokraveneenkuljettajan kirjan sekä EA1-kurssin.  Halutessaan kisällit jatkoivat kalatalouden perustutkinnon loppuun hankkeen päätyttyä.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 10 mestari-kisälli -paria. Yhdeksän kisälliä suoritti harjoittelujaksonsa loppuun asti. Näistä yhdeksästä yli puolet ovat jatkaneet töitä kalastuksen parissa, osa on perustanut oman kalastusyrityksen, toiset ovat jatkaneet työntekijöinä mestariyrityksellä.

Kaikkiaan hanketta pidettiin onnistuneena. Kisällit ja mestarit olivat tyytyväisiä hankkeen toimintamalliin, jossa käytännön harjoittelun avulla tulevat ammattikalastajat pääsevät näkemään elinkeinon haasteet ja mahdollisuudet. Tärkeä elementti hankkeessa oli myös toimijoiden verkostoituminen ja erilaisten yhteistyökuvioiden mahdollistaminen. Osa kisälleistä osti mestariltaan kalastuskalustoa, jolla pystyi aloittelemaan omaa kalastajan uraansa.

Päijänne-Leader
Päijänne-Leader

Hankkeen onnistumisen rohkaisemana toimintamallia on tarkoitus jatkaa uudella ohjelmakaudella “Mestari-Kisälli 2”-hankkeen muodossa. Lisäksi hyväksi todettua tapaa kouluttaa uusia tekijöitä on tarkoitus laajentaa myös vesiviljelyn puolelle.

Hankkeen rahoitti ja hallinnoi Sisä-Suomen kalatalousryhmä (nykyään Kalaleader), jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnat sekä Kouvolan, Kuhmoisten ja Pertunmaan kunnat. Hankkeen rahoitus tuli Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta, Suomen valtiolta sekä alueen  kunnilta.

Hankkeen nimi: Mestari-kisälli -hanke

Hankeaika: 1.6.2019­-31.8.2022

Mestari-kisälli -hankkeen yhteystiedot:

Janne Niemimäki, kalatalouskoordinaattori
0447440396
janne.niemimaki(at)paijanne-leader.fi

Hankkeen loppuraportti: Mestari-kisälli -loppuraportti

Loppuraportin liitteet:

Liite 1. Opintomatkan raportti

Liite 2. Päätöstilaisuuden yhteenveto

Liite 3. Palautekysely mestari-kisällitoiminnasta

Liite 4. Palautekyselyn vastaukset