Pieliseen laskevien virtavesien toimenpideselvitys

Päijänne-Leader

Pieliseen laskevien virtavesien toimenpideselvitys

Pielinen on järvilohen ja -taimenen luontainen esiintymisalue. Järvilohi on lisääntynyt Lieksanjoessa ja taimen myös pienemmissä alueen virtavesissä. Lieksanjoen patoamisen myötä järvilohen lisääntyminen Pielisen alueella on estynyt. Myös järven vaeltavat taimenkannat ovat ihmisen toiminnan seurauksena romahtaneet.

Lieksanjokeen liittyy järvilohi- ja taimenkantojen elvyttämisen näkökulmasta huomattava potentiaali, joka on suurelta osin hyödyntämättä. Vaikka Lieksanjokeen palaavien järvilohen ja -taimenen emokalojen määrä ei ole kehittynyt toivotulla tavalla, on niiden suhteellinen paluuaste viime vuosien aikana parantunut. Uhanalaisten lohikalakantojen elvyttäminen Lieksanjoella edellyttää lisääntymisalueiden kunnostamista, istutettavien poikasten määrän lisäämistä ja laadun parantamista, istutuskäytäntöjen kehittämistä, emokalapyynnin tehostamista sekä kalojen vaellusyhteyden avaamista. Lieksanjoella tulee myös kokeilla rohkeasti uusia menetelmiä ja ottaa käyttöön muualla hyödylliseksi todettuja toimenpiteitä.

Järvilohesta poiketen taimen pystyy lisääntymään myös pienissä virtavesissä. Pielisen alueella on lukuisia jokia ja puroja, joita ei ole tutkittu mahdollisina taimenkohteina. Suuri osa Pieliseen laskevista joista ja puroista on perattu, niissä on erilaisia ihmisen rakentamia nousuesteitä sekä niiden alueella on tehty ojituksia. Vaellusesteitä poistamalla ja virtavesiä kunnostamalla on Pielisen alueen pienten virtavesien taimenkantoja mahdollista elvyttää. Taimenelle potentiaalisia joki- ja purokohteita on eri puolilla järveä ja niiden kunnostamiseksi tarvitaan sekä hanketoimintaa että paikallista aktiivisuutta.

Hankkeen toteuttaja: Future Missions Oy
Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021
Loppuraportti: Pieliseen laskevien virtavesien toimenpideselvitys