Salpausselkä Pro Fishing

Päijänne-Leader

Salpausselkä Pro Fishing

Salpausselkä Pro Fishing-yritysryhmähankkeessa mukana olevat yrittäjät täydennyskouluttavat itseään sekä luovat alueelle uudenlaista kalastusmatkailupalvelujen palvelutarjotinta huomioiden yksityismatkailijoiden lisäksi yritys- ja ryhmämatkailijat kansainvälistä asiakaskuntaa myöden.

Hankittavan valmennuksen, brändikehityksen, tuotteistamisen ja palvelumuotoilun avulla parannetaan yritysten näkyvyyttä ja löydettävyyttä, kehitetään uusia palvelutuotteita ja tehdään tuotekehitystä nykyisen palvelutarjonnan monipuolistamiseksi. Laajempi ja monipuolisempi palvelutarjonta sekä yhteistyö majoitus- ja ohjelmapalveluyritysten verkostossa mahdollistavat markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisäävät yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä tuloksentekokykyä. Tämä johtaa myös tällä hetkellä osa-aikaisena toimivien yrittäjien mahdollisuuteen siirtyä kohti täysiaikaista yrittäjyyttä.

Hankkeen tarkoituksena on se, että yritykset yhdessä löytävät tehokkaammin synergiaetua, jonka myötä seudulle saapuvien matkailijoiden määrä kasvaa sekä viipymät pitenevät. Yritysten yhteistyö kehittää elinvoimaista kalastusmatkailutoimialaa ja mahdollistaa työpaikkojen säilymisen ja kehittymisen.

Hankkeessa yrittäjät kehittävät yhteisen (sähköisen) markkinoinnin toimintamallin (Salpauselän alueen kalastusmatkailubrändi), sen visuaalinen ilme, tuotteistus, yhteiset palvelupaketit ja niiden markkinointi), johon muutkin alueen halukkaat yrittäjät halutessaan voivat tulla mukaan. Tarkoituksena on tehdä yhteinen palvelutarjotin, jonka avulla yrittäjät voivat myydä asiakkaille myös toistensa palveluita. Kehitystyössä huomioidaan matkailupakettien yhdistämismahdollisuus Päijät-Hämeen matkailupalveluihin ja markkinakanaviin. Yrittäjien tavoitteena on keskinäisen verkostoitumisen kautta myös auttaa toisiaan – tukea, kannustaa, neuvoa ja yhdessä kehittää palveluja hankkeen aikana.

Salpausselkä Pro Fishing-yritysryhmähankkeen yritysryhmään kuuluu seitsemän yritystä, jotka toimivat Päijät-Hämeessä. Hanketta rahoittaa Päijänne-Leader ry Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Päijänne-Leader
P�ij�nne-Leader

HANKKEEN TIEDOT

profishing.fi

Instagram

Facebook

Toiminta-alue: Päijät-Häme

Projektipäällikkö: Vilma-Lotta Tallgren

vilma-lotta.tallgren@lahtiregion.fi

040 757 8351

Toteuttaja: Lahden seutu – Lahti Region Oy

Hankkeen kesto: 17.02.2022 – 31.12.2023

Päijänne-Leader