Selvitys Sisä-Suomen kalaraaka-ainevirroista viennin näkökulmasta

Päijänne-Leader

Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus -hanke

Suuri ongelma on olemassa olevien raaka-ainevirtojen volyymin ja todellisen, realistisiin laskelmiin perustuvan tuotantopotentiaalin määrittelyn puuttuminen Lisäksi raaka-aine ja sen käyttäjät eivät aina kohtaa. Esimerkiksi särkikalojen myönteisen mielikuvan, ja tätä kautta lisääntyneen kysynnän myötä, ovat jalostajat törmänneet saatavuusongelmiin. Selvästi tunnistettuja ongelmakohtia ovat myös kalastajien ja muiden yrittäjien välisen tehokkaan yhteistyön puute, logististen pisteitten kartoittamattomuus sekä heikko logistiikka. Tällä hankkeella selvitetään lopulta ne potentiaaliset kehittämiskohteet, joiden kautta tehokkaimmin saadaan kalaraaka-aineen markkinoille saattamista tehostettua.

Euroopassa on kysyntää Sisä-Suomen järvikalalle. Raaka-ainevirrat ovat kuitenkin verrattaen pieniä ja hajallaan. Raaka-ainevirtojen kokoamiseksi on koottava tiedot virtojen määristä ja sijainneista. Selvitys tehdään sekä ostajien, alkutuottajien että jalostajien näkökulmasta. Nämä toimijat pyritään saamaan tekemään entistä parempaa yhteistyötä. Hanke linkitetään muihin alan toimijoihin ja hankkeisiin, esimerkiksi VAKAVA-hanke.

Hankkeen toteuttaja: Profashional Eija Villberg Oy
Hankeaika: 5.12.2017-31.12.2019

Loppuraportti: Selvitys Sisä-Suomen kalaraaka-ainevirroista viennin näkökulmasta