Täplärapukulttuurin ja rapujen hyödyntämisen edistäminen Päijät-Hämeessä

Päijänne-Leader

Täplärapukulttuurin ja rapujen hyödyntämisen edistäminen Päijät-Hämeessä

EU:n vieraslajilainsäädännössä täplärapu lasketaan vastustettavien vieraslajien joukkoon. Se on kuitenkin tullut jäädäkseen järviemme lajistoon. Siksi sitä tulisi pyytää tehokkaasti ja saalis tulisi hyödyntää ihmisravinnoksi. Ravun saalispotentiaali on huomattavasti nykyistä kulutusta suurempi. Siksi täpläravun käyttöön tulisi vaikuttaa muun muassa pyyntikulttuuria lisäämällä ja kulutustottumuksia muokkaamalla. Parhaiten kulutukseen voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten kautta.
Koulutuskeskus Salpauksen kalatalouden ja ravintola-alan opiskelijat ja ravintoloiden henkilökuntaa koulutettiin rapukulttuuriin siten, että he voivat järjestää tapahtumia raputeemalla. Kesäasukkaita ei ehditty aktivoida ravun pyyntiin ja perehdyttää rapukulttuuriin, sillä korona esti tilaisuudet vuonna 2021.

Hankkeen toteuttaja: Lohimesta Oy
Hankeaika: 1.4.2021-30.11.2022
Loppuraportti: Täplärapukulttuurin ja rapujen hyödyntämisen edistäminen Päijät-Hämeessä -loppuraportti