Täpläravun ja vajaastihyödynnettyjen kalojen menekinedistäminen muksusta mummoon

Päijänne-Leader

Täpläravun ja vajaastihyödynnettyjen kalojen menekinedistäminen muksusta mummoon

Nyystölän osakaskunta on järjestänyt ravustuksen SM-kilpailuja vuodesta 2008 lähtien. Tapahtuma tarjoaa oivan foorumin täpläravun ja vähempiarvoisten kalalajien käytön lisäämiseen tähtäävälle valistus- ja opetustyölle. Lasten ja nuorten mukaan kutsumisella saadaan tulevaan
kalankäyttäjäsukupolveen siirrettyä tietoa, joka kannustaa näiden lajien käyttöön kodeissa. Lasten mieltymykset ovat nykyään erittäin merkittävässä asemassa perheiden ravinnonkäytössä.

Tapahtuman ja siihen liittyvän valistustyön riittävän huomion saamiseksi tulee markkinointiin erityisesti panostaa. Markkinoinnissa ja ilmoittelussa tähdennetään täpläravun ja vajaastihyödynnettyjen kalalajien osuutta tapahtumassa. Hankkeesta nähdään olevan hyötyä sekä ymparistölle, etta koko elinkeinokalatalouden arvoketjulle.

Hankkeen toteuttaja: Nyystölän vesialueiden osakaskunta
Hankeaika: 15.3. – 31.12.2017
Loppuraportti: Täpläravun ja vajaastihyödynnettyjen kalojen menekinedistäminen muksusta mummoon -raportti