Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien aktivoimis- ja verkostoitumishanke

Päijänne-Leader

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien aktivoimis- ja verkostoitumishanke

VAKAVA, Vajaastihyödynnettyjen kalalajien verkosto- ja aktivointihankkeen tarkoituksena on edistää tällä hetkellä vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöä (mm. särkikalat). Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen kalastajat, jalostajat, kehittäjät ja tutkijat sekä lopputuotteiden käyttäjät. Hankkeen avulla alan toimijoista kootaan verkosto, jonka avulla pystytään parantamaan raaka-aineiden ja jatkojalosteiden logistiikkaa, sekä jakamaan tietotaitoa kalastamisesta ja kalojen hyödyntämisestä.
Hanke toteuttaa Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategista painopistettä Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen.

Hankkeen toteuttaja: Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue

Hankeaika: 1.8.2017 – 31.6.2018

Loppuraportti: VAKAVA loppuraportti