Vesiviljelyn Mestari-Kisälli -toimintamallin kehittäminen

Päijänne-Leader

Vesiviljely on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarvikkeiden tuotantoaloista. Yli puolet suomalaisten ostamasta kotimaisesta kalasta on viljeltyä ja sen vuoksi vesiviljelyllä on tärkeä rooli suomalaisessa elinkeinokalataloudessa.

Vesiviljely Mestari-Kisälli-toimintamallin kehittämishankkeella konseptoidaan toimintamalli, jonka tarkoituksena on rekrytoida ja kouluttaa uusia vesiviljelijöitä vastaamaan olemassa olevaan työvoimantarpeeseen Suomessa. Tarve uusille työntekijöille on syntynyt uusien kalankasvatuslaitosten perustamisen ja vanhojen työntekijöiden ikääntymisen myötä. Toimintamallin kehittämishankkeella luodaan konsepti, joka valmistuttuaan skaalataan vastaamaan valtakunnallisia osaajatarpeita.

Kehittämishankkeessa muodostetaan alan yrittäjien, koulutusorganisaatioiden, tutkimuslaitosten ja kehittäjäkumppanien dynaaminen verkosto osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja siihen vastaamiseksi. Tämän verkoston avulla valmistellaan vesiviljelyn osaamisen lisäämiseen tähtäävä koulutuskonsepti. Varsinainen vesiviljelyn Mestari-Kisälli koulutushanke toteutetaan myöhemmin esiselvityksen tuotoksia hyödyntäen.

Vesiviljelyn Mestari-Kisälli-toimintamallin kehittämishanke on saanut rahoitusta Päijät-Hämeen liitolta.

Hankkeessa tapahtuu:

7.12.2022 TIEDOTE hankkeen käynnistymisestä.

4.9.2023 Kalankasvatuksen kesäpäivillä kuultiin myös mestari-kisälli -hankkeesta.

14.9.2023 TIEDOTE Vesiviljelyn mestari-kisalli -hankkeen aloitusta odotetaan-kuumeisesti.

15.10.2023 HANKKEEN LOPPURAPORTTI

P�ij�nne-Leader

Hankkeen nimi: Vesiviljelyn Mestari-Kisälli -toimintamallin kehittäminen
Hankeaika: 1.11.2022-30.9.2023

Hankkeen yhteystiedot:

Kalatalouskoordinaattori
Janne Niemimäki
044 744 0396
janne.niemimaki(at)paijanne-leader.fi

Päijänne-Leader